YATES Tree 001
JOHN YATES
JOHN YATES - B
b. <1704-5, age at death> bp. 29 SEP  1745, Leverington, CAM
d. 6 DEC 1770 d. 27 JAN 1763
br. 8 DEC 1770, Leverington, CAM br. 30 JAN 1763, Leverington, CAM
m. 12 OCT 1731, Leverington, CAM EDWARD YATES - B
  Elizabeth Manton bp. 15 JAN 1749, Leverington, CAM
b. <1707-8, age at death> d.
d. 29 MAR 1768
br. 2 APR 1768, Leverington, CAM